Która rozrywka będzie odpowiednia dla naszego dziecka? Czytaj na ten temat więcej

Posted on 02/02/2021 7:52am

Każde dziecko potrzebuje rozrywki. Niestety w dzisiejszych czasach, w dobie wszechobecnych łączy internetowych i nowinek technologicznych, bardzo często bywają to gry komputerowe. Jest to uwielbiona przez młodzież starszą i młodszą forma spędzania czasu, z którą trudno wygrać. Rodziciele zastanawiają się jak oderwać dziecko od laptopa i namówić do alternatywnych form spędzania czasu.
Istnieje wiele rozwijających form relaksu, które mogą w pozytywny sposób podziałać na rozwój naszej pociechy. Jedną z nich mogą być spektakle dla dzieci. Wtedy dziecko, zamiast wpatrywać się w komputer czy tablet ma do czynienia z człowiekiem. Dziecko, poprzez udział w przedstawieniu teatralnym ma także kontakt z twórczością artystyczną, co jest niezwykle ważne w rozwoju wewnętrznym oraz społecznym. Pomimo, iż dziecko jest jedynie biernym odbiorcą, doświadczenia, których dostarcza spektakl teatralny oddziałują na jego inwencję twórczą, rozwijają intelekt oraz pobudzają umysł do pracy. Z całą pewnością spektakl powinien być dopasowany do zdolności poznawczych młodego widza. Istnieje cała masa teatrów, które posiadają w swoim repertuarze spektakle dla dzieci.
spektakl
Author: DlaMaluchów.Poznań
Source: DlaMaluchów.Poznań
Często są to przedstawienia interaktywne, gdzie aktorzy wciągają młodego widza w świat magii na scenie, gdzie wyobraźnia nie zna granic np. spektakle dla małych dziei. To niezwykle istotne, by w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, proponować młodzieży takie formyspędzania czasu, gdzie trzeba wysilić wyobraźnię, która właśnie przez jej używanie prawidłowo się kształtuje. Niestety większość młodzieży woli gry komputerowe i elektroniczne gadżety aniżeli sztukę, może właśnie dlatego, że nie wymagają od nich wielkiego wysiłku umysłowego. Należy zachęcać dziecko do udziału w ćwiczeniach teatralnych, które posiadają nieocenioną wartość wychowawczą. Sztuka kształtuje dziecięcą osobowość, pobudza ciekawość, rozwija narząd mowy oraz ubogaca słownictwo. Biorąc udział w spektaklu teatralnym, dziecko jest jego współautorem.

Przygotowaliśmy bonus dla osób, które potrzebują dodatkowych danych - zobacz info tutaj! Odnosi się ono do omawianego w tym tekście tematu.

W ten sposób uczy się działania w grupie, współodczuwania, odpowiedzialności. To tylko niektóre zalety zajęć teatralnych.


Bez dwóch zdań, powinnością ojca i matki jest zapewnienie dziecku styczności z szeroko pojętą kulturą np. w tym miejscu . Zaznajamianie z z każdą dziedziną sztuki. To pierwszy krok w wychowaniu wrażliwego oraz mądrego człowieka.

Tags: dziecko, teatr, zajęcia teatralne